dimarts, 8 de gener de 2013

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR


 
Aquí podeu consultar tota la informació sobre l'accés a CFGS per a alumnes que no hagin superat el batxiller i compleixin 19 anys l'any de realització de la prova.
Tots els alumnes s'han d'examinar de les 3 llengües a la part comuna i de 2 assignatures més (lligades a les diferents opcions de batxillerat) a la part específica.

Opcions per famílies professionals per a la part específica de la prova

FAMÍLIA CICLES FORMATIUS MATÈRIES
Activitats Agràries Gestió i organització d'empreses agropecuàries Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Química, Matemàtiques
Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
Ac. Físiques i Esportives Animació d'activitats físiques i esportives Biologia, Educació física, Ciències de la terra i medi ambient, Matemàtiques, Química,
Ac. Marítimo-pesqueres Navegació, pesca i transport marítim Dibuix tècnic, Tecnologia industrial, Física, Matemàtiques
Superv. i control de màquines i inst. vaix.
Producció aqüícola Química, Biologia, Ciències de la terra medi ambient, Matemàtiques
Administració Administració i finances Economia i organització d'empreses, Geografia, Segona llengua estrangera, Psicologia, Matemàtiques
Secretariat
Arts Gràfiques Disseny i producció editorial Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Producció en indústries d'arts gràfiques
Comerç i Màrqueting Comerç internacional Economia i organització d'empreses, Geografia, Psicologia, Segona llengua estrangera, Matemàtiques
Gestió comercial i marqueting
Gestió del transport
Serveis al consumidor
Comunicació, Imatge i So Imatge Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Realització àudiovisuals i espectacles
So
Producció àudiovisuals, Ràdio i espectacles Economia i organització d'empreses, Geografia, Psicologia, Segona llengua estrangera, Matemàtiques
Edificació i Obra Civil Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Realització i plans d'obres
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques
Electricitat i Electrònica Desenvolupament de productes electrònics Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Instal·lacions electrotècniques
Sistemes de regulació i control automàtics
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Fabricació Mecànica Desenvolupament de projectes mecànics Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Producció per mecanització
Producció per fosa i pluviremetal·lúrgia
Construccions metàl·liques
Òptica d'ulleres
Fusta i Moble Desenvolupament productes en fusteria i moble Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Producció de fusta i moble
Hoteleria i Turisme Agències de viatges Geografia,  Economia i organització d'empreses, Segona llengua estrangera, Psicologia, Matemàtiques
Animació turística
Informació i comercialització turístiques
Restauració
Allotjament
Imatge personal Assessoria d'imatge personal Química, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Matemàtiques
Estètica
Indústries Alimentàries Indústria alimentària Química, Biologia, Ciències de la terra i medi ambient, Matemàtiques
Informàtica Desenvolupament d'aplicacions informàtiques Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Administració de sistemes informàtics
Manteniment de vehicles autopropulsats Automoció Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Manteniment aeromecànic
Manteniment d'aviònica
Manteniment i Serveis a la Producció Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Manteniment d'equips industrials
Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
Prevenció de riscos professionals
Química Anàlisi i control Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Química, Matemàtiques
Química ambiental
Fabricació de productes farmacèutics
Indústries de procés de pasta i paper
Indústries de procés químic
Plàstics i cautxú
Sanitat Anatomia patològica i citològia Biologia, Ciències de la terra i el medi ambient, Química, Matemàtiques
Dietètica
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Radioteràpia
Higiene bucodental
Salut ambiental
Ortesis i protesis
Pròtesis dentals
audiopròtesis
Documentació sanitària
Serveis Socioculturals i a la Comunitat Animació sociocultural Geografia social i econòmica, Psicologia, Economia i organització d'empreses, Segona llengua estrangera, Matemàtiques
Educació infantil
Integració social
Interpretació del llenguatge dels signes
Tèxtil, Confecció i Pell Adobs Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Patronatge
Processos de confecció industrial
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
Processos tèxtils de teixidura de punt
Processos d'ennobliment tèxtil Biologia, Ciències de la terra i el medi ambient, Química, Matemàtiques
Vidre i Ceràmica Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques
Fabricació i transformació de productes de vidre


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada